"; echo"
"; echo""; //GESLACHT FILTER echo"groep: "; echo""; //GESLACHT FILTER echo" merk: "; echo""; echo""; echo""; echo"
"; if((isset($_GET['g']))&&$_GET['g']!=0){ $g=" AND pGeslacht='".$_GET['g']."'"; }else{ $g=""; } if((isset($_GET['m']))&&$_GET['m']!=0){ $m=" AND pMerk='".$_GET['m']."'"; }else{ $m=""; } //query overzicht $rproduct=mysql_query("SELECT * FROM product WHERE pCategorie='".$categorienr."'".$g.$m." ORDER BY pPop DESC"); $aantal=mysql_num_rows($rproduct); //antaal afbeeldingen per pagina $range=12; if(isset($_GET['page'])){ $bottomnum =(($_GET['page']-1)*$range)+1; $topnum = $_GET['page']*$range; } $pages=ceil($aantal/$range); $i=1; /*page selector*/ $getg="&g=".$_GET['g']; $getm="&m=".$_GET['m']; if($pages!=1){ echo"
"; while($i <= $pages){ if($i!=$_GET['page']){ echo"".$i." "; }else{ echo $i." "; } $i++; } echo"
"; } $i=0; $k=1; $j=1; while($product=mysql_fetch_array($rproduct)){ if(($k>=$bottomnum) && ($k<=$topnum)){ echo"
"; if($product['pPromo']=="1"){ echo"
"; } if($product['pNieuw']=="1"){ echo"
"; } echo"
"; if($i<2){ echo"
"; } $i++; if($i>2&&$j<$range){ echo"
"; $i=0; } $j++; } $k++; } $pages=ceil($aantal/$range); $i=1; /*page selector*/ $getg="&g=".$_GET['g']; $getm="&m=".$_GET['m']; if($pages!=1){ echo"
"; while($i <= $pages){ if($i!=$_GET['page']){ echo"".$i." "; }else{ echo $i." "; } $i++; } echo"
"; } } /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*PRODUCTINFO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ if($_GET['v']&&$_GET['c']&&!$_GET['b']){ $rcategorie = mysql_query("SELECT * FROM categorie WHERE cNr='".$_GET['c']."'"); while($categorie=mysql_fetch_array($rcategorie)){ $categorienaam=$categorie[1]; $categorienr=$categorie[0]; } $rproduct=mysql_query("SELECT * FROM product WHERE pNr='".$_GET['v']."'"); while($product=mysql_fetch_array($rproduct)){ $productnr = $product[0]; $productnaam = $product[1]; $productmerk = $product[5]; $productinfo = $product[11]; $productgeslacht = $product[7]; $productkoffer = $product[10]; $productkoffernr = $product[12]; $productopmactive = $product[15]; $productopmerking = $product[14]; } $rmerk=mysql_query("SELECT * FROM merk WHERE mNr='".$productmerk."'"); while($merk = mysql_fetch_array($rmerk)){ $merknaam=$merk[1]; } $rmaat= mysql_query("SELECT DISTINCT pkmMaatnr FROM productkleurmaat WHERE pkmProductnr='".$productnr."' ORDER BY pkmMaatnr ASC"); $maatcount= mysql_num_rows($rmaat); $maten=""; $i=0; while($maat=mysql_fetch_array($rmaat)){ $rmaatnaam=mysql_query("SELECT * FROM maten WHERE maNr='".$maat[0]."'"); while($maatnaam=mysql_fetch_array($rmaatnaam)){ $maten=$maten.$maatnaam[1]; } $i++; if($i < $maatcount){ $maten=$maten.", "; } } echo"
".$categorienaam.": ".$productnaam."
"; echo"
"; if($productkoffer=="1"){ echo"
"; } //echo""; //echo""; echo""; echo"
"; echo"
"; if($_SESSION['active'][$_SESSION['pcheck']]=="yes"){ $rqdrukgroep=mysql_query("SELECT pDrukgroep FROM product WHERE pNr='".$_SESSION['p'][$_SESSION['pcheck']]."'"); while($qdrukgroep=mysql_fetch_array($rqdrukgroep)){ $drukgroepactive=$qdrukgroep[0]; } }else{ $rsdrukgroep=mysql_query("SELECT pDrukgroep FROM product WHERE pNr='".$_GET['v']."'"); while($sdrukgroep=mysql_fetch_array($rsdrukgroep)){ $drukgroepactive=$sdrukgroep[0]; } } $rsdrukgroep=mysql_query("SELECT pDrukgroep FROM product WHERE pNr='".$_GET['v']."'"); while($sdrukgroep=mysql_fetch_array($rsdrukgroep)){ $drukgroepproduct=$sdrukgroep[0]; } echo"
"; echo"
productomschrijving
".$productinfo."
"; if($productopmactive==1){ echo"
opmerking
"; echo "".$productopmerking.""; echo"
"; } echo"
merk
".$merknaam."
maten
".$maten."
prijs per stuk
vanaf "; $vartel=0; $rvarprijs=mysql_query("SELECT * FROM varprijsproduct WHERE vppProductnr='".$productnr."' ORDER BY vppPrijs ASC"); $checkvarprijs=""; while(($varprijs=mysql_fetch_array($rvarprijs))&&$vartel<1){ echo komma($varprijs[4])." EUR (ex BTW)"; $checkvarprijs=$varprijs[4]; $vartel++; } if($checkvarprijs==""){ $tel=0; $rprijsproduct=mysql_query("SELECT * FROM prijsproduct WHERE ppProductnr='".$productnr."' ORDER BY ppPrijs ASC"); while(($prijsproduct=mysql_fetch_array($rprijsproduct))&&($tel<1)){ echo komma($prijsproduct[3])." EUR"; $tel++; } } echo"
"; //if($drukgroepactive!=$drukgroepproduct){ // echo"beschikbare kleuren
"; //}else{ echo"kies de kleuren die je wil bestellen
"; echo"* Kleuren op scherm kunnen verschillen met echt product.
* Er zijn kleurenkaartenbeschikbaar in de winkel.

"; //} //maten $rsizename=mysql_query("SELECT * FROM maten"); while($sizename=mysql_fetch_array($rsizename)){ $size[$sizename[0]]=$sizename[1]; } echo""; $i=0; $teller=1; $rkleur=mysql_query("SELECT DISTINCT pkmKleurnr FROM productkleurmaat WHERE pkmProductnr='".$productnr."'"); while($kleur=mysql_fetch_array($rkleur)){ if($i==0){ echo""; } $rkleurnaam=mysql_query("SELECT * FROM kleuren WHERE kNr='".$kleur[0]."'"); while($kleurnaam = mysql_fetch_array($rkleurnaam)){ //if($drukgroepactive!=$drukgroepproduct){ // $checkbox=""; //}else{ $checkbox=""; //} echo $checkbox; echo "\n"; } $teller++; } //if($drukgroepactive!=$drukgroepproduct){ //echo"
"; echo""; } $i++; if($i==5 ){ $i=0; echo"
Dit product kan niet samen besteld worden met het product dat je nu in uw winkelkar hebt staan."; //}else{ echo""; //} echo "
"; } /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*bestellen-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ if($_GET['b']&&$_GET['p']){ $i=1; $c=0; while($i<$_GET['t']){ if(isset($_GET['k'.$i])){ $c++; } $i++; } if($c==0){ $rcategorie = mysql_query("SELECT * FROM categorie WHERE cNr='".$_GET['c']."'"); while($categorie=mysql_fetch_array($rcategorie)){ $categorienaam=$categorie[1]; $categorienr=$categorie[0]; } $rproduct=mysql_query("SELECT * FROM product WHERE pNr='".$_GET['p']."'"); while($product=mysql_fetch_array($rproduct)){ $productnr = $product[0]; $productnaam = $product[1]; $productmerk = $product[5]; $productinfo = $product[11]; $productgeslacht = $product[7]; $productkoffer = $product[10]; $productkoffernr = $product[12]; $productopmactive = $product[15]; $productopmerking = $product[14]; } $rmerk=mysql_query("SELECT * FROM merk WHERE mNr='".$productmerk."'"); while($merk = mysql_fetch_array($rmerk)){ $merknaam=$merk[1]; } $rmaat= mysql_query("SELECT DISTINCT pkmMaatnr FROM productkleurmaat WHERE pkmProductnr='".$productnr."' ORDER BY pkmMaatnr ASC"); $maatcount= mysql_num_rows($rmaat); $maten=""; $i=0; while($maat=mysql_fetch_array($rmaat)){ $rmaatnaam=mysql_query("SELECT * FROM maten WHERE maNr='".$maat[0]."'"); while($maatnaam=mysql_fetch_array($rmaatnaam)){ $maten=$maten.$maatnaam[1]; } $i++; if($i < $maatcount){ $maten=$maten.", "; } } echo"
".$categorienaam.": ".$productnaam."
"; echo"
"; echo""; //echo""; //echo""; echo"
"; /* echo"
prijs per stuk(onbedrukt)
"; //prijzen opvragen //standaardprijs echo"standaard prijzen

"; //specifieke prijzen echo"specifieke prijzen
"; */ echo"
"; if($_SESSION['active'][$_SESSION['pcheck']]=="yes"){ $rqdrukgroep=mysql_query("SELECT pDrukgroep FROM product WHERE pNr='".$_SESSION['p'][$_SESSION['pcheck']]."'"); while($qdrukgroep=mysql_fetch_array($rqdrukgroep)){ $drukgroepactive=$qdrukgroep[0]; } }else{ $rsdrukgroep=mysql_query("SELECT pDrukgroep FROM product WHERE pNr='".$_GET['v']."'"); while($sdrukgroep=mysql_fetch_array($rsdrukgroep)){ $drukgroepactive=$sdrukgroep[0]; } } $rsdrukgroep=mysql_query("SELECT pDrukgroep FROM product WHERE pNr='".$_GET['v']."'"); while($sdrukgroep=mysql_fetch_array($rsdrukgroep)){ $drukgroepproduct=$sdrukgroep[0]; } echo"
"; echo"
productomschrijving
".$productinfo."
"; if($productopmactive==1){ echo"
opmerking
"; echo "".$productopmerking.""; echo"
"; } echo"
merk
".$merknaam."
maten
".$maten."
prijs per stuk
vanaf "; $vartel=0; $rvarprijs=mysql_query("SELECT * FROM varprijsproduct WHERE vppProductnr='".$productnr."' ORDER BY vppPrijs ASC"); $checkvarprijs=""; while(($varprijs=mysql_fetch_array($rvarprijs))&&$vartel<1){ echo komma($varprijs[4])." EUR (ex BTW)"; $checkvarprijs=$varprijs[4]; $vartel++; } if($checkvarprijs==""){ $tel=0; $rprijsproduct=mysql_query("SELECT * FROM prijsproduct WHERE ppProductnr='".$productnr."' ORDER BY ppPrijs ASC"); while(($prijsproduct=mysql_fetch_array($rprijsproduct))&&($tel<1)){ echo komma($prijsproduct[3])." EUR"; $tel++; } } echo"
"; //if($drukgroepactive!=$drukgroepproduct){ echo"beschikbare kleuren
"; //}else{ echo"U moet eerst een kleur kiezen om naar de volgende stap te gaan
"; //} //maten $rsizename=mysql_query("SELECT * FROM maten"); while($sizename=mysql_fetch_array($rsizename)){ $size[$sizename[0]]=$sizename[1]; } echo""; $i=0; $teller=1; $rkleur=mysql_query("SELECT DISTINCT pkmKleurnr FROM productkleurmaat WHERE pkmProductnr='".$productnr."'"); while($kleur=mysql_fetch_array($rkleur)){ if($i==0){ echo""; } $rkleurnaam=mysql_query("SELECT * FROM kleuren WHERE kNr='".$kleur[0]."'"); while($kleurnaam = mysql_fetch_array($rkleurnaam)){ //if($drukgroepactive!=$drukgroepproduct){ // $checkbox=""; //}else{ $checkbox=""; //} echo $checkbox; echo "\n"; } $teller++; } //if($drukgroepactive!=$drukgroepproduct){ //echo"
"; echo""; } $i++; if($i==5 ){ $i=0; echo"
Dit product kan niet samen besteld worden met het product dat je nu in uw winkelkar hebt staan."; //}else{ echo""; //} echo "
"; }else{ switch($_GET['b']){ /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ case "2": $rproduct=mysql_query("SELECT * FROM product WHERE pNr='".$_GET['p']."'"); while($product=mysql_fetch_array($rproduct)){ $productnr = $product[0]; $productnaam = $product[1]; $productmerk = $product[5]; $productinfo = $product[11]; $productgeslacht = $product[7]; $productcategorie = $product[4]; $productdrukkleur = $product[9]; $productkoffer = $product[10]; } $rcategorie = mysql_query("SELECT * FROM categorie WHERE cNr='".$productcategorie."'"); while($categorie=mysql_fetch_array($rcategorie)){ $categorienaam=$categorie[1]; $categorienr=$categorie[0]; } $rkleur = mysql_query("SELECT * FROM kleuren WHERE kNr='".$_GET['k']."'"); while($kleur=mysql_fetch_array($rkleur)){ $kleurnaam=$kleur[1]; } echo"
"; echo"
".$categorienaam.": ".$productnaam."
"; echo"
"; if($productkoffer=="1"){ echo"
"; } //echo""; //echo""; echo""; echo"
"; echo"
"; echo"
Bedrukking
"; $active=0; if($_SESSION['bestellingcounter']){ $i=0; while(($i<=$_SESSION['bestellingcounter'])&&($active!=1)){ if($_SESSION['active'][$i]=="yes"){ $active=1; $_SESSION['pcheck']=$i; } $i++; } } if($active==0){ $rbedrukking = mysql_query("SELECT * FROM productbedrukking WHERE pbProductnr='".$_GET['p']."' ORDER BY pbBnr ASC"); $i=0; echo""; while($bedrukking = mysql_fetch_array($rbedrukking)){ $rbedrukkingnaam=mysql_query("SELECT * FROM bedrukking WHERE bNr='".$bedrukking[2]."'"); while($bedrukkingnaam=mysql_fetch_array($rbedrukkingnaam)){ echo"\n"; $i++; } } $bpc=$i; echo"
".$bedrukkingnaam[1].": \n"; echo"\n"; echo"
"; }elseif($active==1){ $rbedrukking = mysql_query("SELECT * FROM productbedrukking WHERE pbProductnr='".$_GET['p']."' ORDER BY pbBnr ASC"); $i=0; echo""; while($bedrukking = mysql_fetch_array($rbedrukking)){ $rbedrukkingnaam=mysql_query("SELECT * FROM bedrukking WHERE bNr='".$bedrukking[2]."'"); while($bedrukkingnaam=mysql_fetch_array($rbedrukkingnaam)){ echo"\n"; $i++; } } $bpc=$i; echo"
".$bedrukkingnaam[1].": \n"; echo"\n"; echo""; if($_SESSION['bk'.$i][$_SESSION['pcheck']]==1){ echo $_SESSION['bk'.$i][$_SESSION['pcheck']]." kleur"; }elseif($_SESSION['bk'.$i][$_SESSION['pcheck']]>1){ echo $_SESSION['bk'.$i][$_SESSION['pcheck']]." kleuren"; }else{ echo "geen bedrukking"; } echo"
"; } echo"
"; echo"
Aantal
"; echo""; $t=1; while($t<$_GET['t']){ if(isset($_GET['k'.$t])){ echo""; echo""; echo""; } $t++; } echo"
"; $rmaten=mysql_query("SELECT * FROM productkleurmaat WHERE pkmKleurnr='".$_GET['k'.$t]."' AND pkmProductnr='".$productnr."' ORDER BY pkmMaatnr"); echo""; $i=0; while($maten = mysql_fetch_array($rmaten)){ $rmaatnaam = mysql_query("SELECT * FROM maten WHERE maNr='".$maten[3]."'"); while($maatnaam = mysql_fetch_array($rmaatnaam)){ echo"\n"; } $i++; $j++; } echo"
".$maatnaam[1]."
\n
"; echo"
"; echo"
"; echo"
"; echo""; echo""; echo""; echo""; echo""; echo""; echo"
"; break; /*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ case"3": //instelkost $rinstelkost=mysql_query("SELECT * FROM instelkost WHERE iNr='1'"); while($instelkost=mysql_fetch_array($rinstelkost)){ $instel=$instelkost[1]; } $rproduct=mysql_query("SELECT * FROM product WHERE pNr='".$_GET['p']."'"); while($product=mysql_fetch_array($rproduct)){ $productnr = $product[0]; $productnaam = $product[1]; $productmerk = $product[5]; $productinfo = $product[11]; $productgeslacht = $product[7]; $productcategorie = $product[4]; $productdrukkleur = $product[9]; } $rcategorie = mysql_query("SELECT * FROM categorie WHERE cNr='".$productcategorie."'"); while($categorie=mysql_fetch_array($rcategorie)){ $categorienaam=$categorie[1]; $categorienr=$categorie[0]; } $rkleur = mysql_query("SELECT * FROM kleuren WHERE kNr='".$_GET['k']."'"); while($kleur=mysql_fetch_array($rkleur)){ $kleurnaam=$kleur[1]; } echo"
"; echo"
".$categorienaam.": ".$productnaam."
"; echo"
"; //echo""; //echo""; echo""; echo"
"; echo"
"; echo"
bedrukking op
"; echo""; $rbedrukking = mysql_query("SELECT * FROM productbedrukking WHERE pbProductnr='".$_GET['p']."' ORDER BY pbBnr ASC"); $i=0; while($bedrukking = mysql_fetch_array($rbedrukking)){ $rbedrukkingnaam=mysql_query("SELECT * FROM bedrukking WHERE bNr='".$bedrukking[2]."'"); while($bedrukkingnaam=mysql_fetch_array($rbedrukkingnaam)){ echo""; $i++; } } echo"
".$bedrukkingnaam[1].": \n"; if($_GET['bk'.$i]==0){ echo"geen"; }elseif($_GET['bk'.$i]==1){ echo"1 kleur"; }else{ echo $_GET['bk'.$i]." kleuren"; } echo"
"; echo"
"; echo"
prijs voor dit product
"; /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ //totaal aantal shirts voor prijs bedrukking $i=1; $totaalaantalproduct=0; while($i<$_GET['mvc']){ $j=0; while($j<$_GET['kc'.$i]){ if(isset($_GET['ma'.$i.'_'.$j])){ $totaalaantalproduct=$totaalaantalproduct + $_GET['ma'.$i.'_'.$j]; } $j++; } $i++; } //drukgroep vinden $rdrukgroep=mysql_query("SELECT pDrukgroep FROM product WHERE pNr='".$_GET['p']."' "); while($sqldrukgroep=mysql_fetch_array($rdrukgroep)){ $drukgroep=$sqldrukgroep[0]; } //drukprijzen vinden $i=0; $rdrukgroepprijzen=mysql_query("SELECT * FROM drukgroepprijs WHERE dpDnr='".$drukgroep."'"); while($drukgroepprijzen=mysql_fetch_array($rdrukgroepprijzen)){ $aantalprijs[$i]=$drukgroepprijzen[2]; $prijskleur[$i]=$drukgroepprijzen[3]; $prijsextrakleur[$i]=$drukgroepprijzen[4]; $i++; } $i=0; while($i<11){ if($i==0){ if($totaalaantalproduct>=0 && $totaalaantalproduct<=$aantalprijs[$i]){ $prijsk=$prijskleur[$i]; $prijsx=$prijsextrakleur[$i]; $at=$aantalprijs[$i]; } } if($i>0 && $i<11){ if(($totaalaantalproduct>=$aantalprijs[$i-1]) && ($totaalaantalproduct<$aantalprijs[$i])){ $prijsk=$prijskleur[$i-1]; $prijsx=$prijsextrakleur[$i-1]; $at=$aantalprijs[$i-1]; } } if($i==10){ if(($totaalaantalproduct>=10000)){ $prijsk=$prijskleur[$i]; $prijsx=$prijsextrakleur[$i]; $at=$aantalprijs[$i]; } } $i++; } //bedrukking zijden en instelkosten $aantalbedrukkingzijden=$_GET['bpc']; $bedrukkingproduct=""; $totaalprijsbedrukking=0; $instelkosten=0; $i=0; while($i<$aantalbedrukkingzijden){ $bedrukkingproduct=$bedrukkingproduct."bp".$i."=".$_GET['bp'.$i]."&"; if($_GET['bk'.$i]==1){ $totaalprijsbedrukking=$totaalprijsbedrukking+($totaalaantalproduct*$prijsk); $instelkosten=$instelkosten+($instel*$_GET['bk'.$i]); $bedrukkingproduct=$bedrukkingproduct."bk".$i."=".$_GET['bk'.$i]."&"; } if($_GET['bk'.$i]>1){ $totaalprijsbedrukking=$totaalprijsbedrukking+(($totaalaantalproduct*$prijsk)+(($totaalaantalproduct*($prijsx*($_GET['bk'.$i]-1))))); $instelkosten=$instelkosten+($instel*$_GET['bk'.$i]); $bedrukkingproduct=$bedrukkingproduct."bk".$i."=".$_GET['bk'.$i]."&"; } $i++; } $totaalprijsproduct=0; //totaalprijs producten $kleureningebruik=""; $kleurenteller=0; $kleurmaatteller=""; $kleurmaatvalue=""; $kleurmaatteller=""; $maatvariabel=""; $kleurzero=""; $i=1; while($i<$_GET['mvc']){ if(isset($_GET['k'.$i])){ $maatvariabel=$maatvariabel."k".$i."=".$_GET['k'.$i]."&"; $maatvariabel=$maatvariabel."kc".$i."=".$_GET['kc'.$i]."&"; $rkleurcheck=mysql_query("SELECT kStandaard FROM kleuren WHERE kNr='".$_GET['k'.$i]."'"); while($kleurchk=mysql_fetch_array($rkleurcheck)){ $kleurcheck=$kleurchk[0]; $kleurenteller++; $kleureningebruik=$kleureningebruik."k".$kleurenteller."=".$_GET['k'.$i]."&"; } $j=0; while($j<$_GET['kc'.$i]){ if($_GET['ma'.$i."_".$j]!=0){ $maatvariabel=$maatvariabel."ma".$i."_".$j."=".$_GET['ma'.$i."_".$j]."&"."mv".$i."_".$j."=".$_GET['mv'.$i."_".$j]."&"; if($kleurcheck==1){ $rprijsproduct = mysql_query("SELECT ppPrijs FROM prijsproduct WHERE ppProductnr='".$_GET['p']."' AND ppMaat='".$_GET['mv'.$i."_".$j]."'"); }elseif($kleurcheck==0){ $rprijsproduct = mysql_query("SELECT vppPrijs FROM varprijsproduct WHERE vppProductnr='".$_GET['p']."' AND vppMaatnr='".$_GET['mv'.$i."_".$j]."' AND vppKleurnr='".$_GET['k'.$i]."'"); } while($queryprijsproduct=mysql_fetch_array($rprijsproduct)){ $prijsproduct=$queryprijsproduct[0]; $totaalprijsproduct=$totaalprijsproduct + ($prijsproduct*$_GET['ma'.$i."_".$j]); } $kleurzero[$kleurenteller]++; } $j++; } $kleurmaatteller=$kleurmaatteller."kmc".$kleurenteller."=".$j."&"; } $i++; } //checken of er bij elke kleur minstens een maataantal is ingevuld $s=1; $notok=0; while($s<=$kleurenteller){ if($kleurzero[$s]==0){ $notok++; } $s++; } if($notok==0){ //echo $totaalprijsproduct." ".$totaalaantalproduct." ".komma($totaalprijsbedrukking)." ".$instelkosten; //echo"totaalprijsproduct: ".$totaalprijsproduct."
totaalprijsbedrukking: ".$totaalprijsbedrukking."
"; $_SESSION['instelkost']=$instelkosten; $volledigekost=$totaalprijsproduct + $totaalprijsbedrukking; if($_SESSION['bestellingcounter']==0){ $volledigekostweergave=$totaalprijsproduct + $totaalprijsbedrukking+$_SESSION['instelkost']; }else{ $volledigekostweergave=$totaalprijsproduct + $totaalprijsbedrukking; } echo komma($volledigekostweergave*1.21); echo" EUR(incl BTW)"; echo"
"; /* echo"
éénmalige instelkost voor winkelkar
"; echo komma($instelkosten*1.21)." EUR (incl btw)"; echo"
"; */ /* $offerte=$volledigekost+($instelkosten*1.21); if($offerte>=500){ echo"
"; echo"Voor bestellingen boven 500EUR kan je een offerte aanvragen voor een scherpere prijs dan op de website.
"; echo"vraag een offerte aan"; echo"
"; } */ echo"
"; echo"aan karretje toevoegen"; echo"
"; }else{ echo"Gelieve voor elke kleur ten minste 1 aantal voor 1 maat in te geven. Ga terug"; echo"
"; } echo""; break; } } } ?>